Aanpassing terugvaltabel autoverzekering

Uniform systeem met terugvaltabel voor schadevrije jaren autoverzekering

 

Er komt per 1 januari 2016 een uniforme wijze voor het vaststellen van schadevrije jaren. Op dit moment kunnen verzekeraars nog altijd zelf bepalen hoeveel jaren er in mindering worden gebracht, maar daar komt met de invoering van de terugvaltabel verandering in. De vaste tabel zal duidelijkheid bieden in het verlies van schadevrije jaren bij het claimen van één schade en bij het claimen van meerdere schades via de autoverzekering. Overigens geldt deze werkwijze voor de verzekerden per eerst volgende contractvervaldatum (na 1 januari 2016) of bij het aangaan van een nieuwe autoverzekering.

 

Schuldschade

 

In het nieuwe systeem geeft de terugvaltabel aan dat er bij een schuldschade altijd sprake zal zijn van een terugval van vijf schadevrije jaren. In het nieuwe systeem zal er ook meer duidelijkheid komen ten aanzien van de schadeclaims die geen invloed hebben op het aantal schadevrije jaren dat in mindering gebracht kan worden. Enkele voorbeelden daarvan zijn onder meer het ontstaan van ruitschade, schade door hagel of schade als gevolg van joyriding.

Ook diefstal heeft geen invloed op het aantal schadevrije jaren van de autoverzekering. Overigens zijn er ook schades die buiten de schuld van de verzekerde ontstaan, maar waarbij er na het claimen van schade wel een terugval kan ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vandalisme.

 

Schadeclaim bij 15 schadevrije jaren

 

De duidelijkheid en uniformiteit zijn uiteraard voordelen van het nieuwe systeem, waarbij verzekeraars gebruikmaken van de terugvaltabel. Er is echter ook een nadeel aan verbonden, want bij vijftien schadevrije jaren of meer en het indienen van een schadeclaim zal er automatisch een terugval zijn naar tien schadevrije jaren. Mochten er dan toevallig in een jaar twee schuldschades zijn die allebei geclaimd worden, dan kan er ineens sprake zijn van een terugval naar vijf schadevrije jaren.

Verder maakt het nieuwe systeem geen onderscheid in de hoogte van de geclaimde schade en zal een schade van bijvoorbeeld 600 euro een net zo grote terugval betekenen als een schadeclaim met een bedrag van 6.000 euro. De verzekeraars die autoverzekeringen aanbieden, mogen ook met het nieuwe systeem nog wel een eigen tabel voor het bonus/malus systeem hanteren. Het is nu en ook met de invoering van het nieuwe systeem aan te raden om voor het claimen van schade altijd eerst na te gaan of het claimen nadeliger is dan het zelf betalen van kleine schades.

 

Heeft u vragen over uw autoverzekering en/of de terugvaltabel neem dan contact op met ons kantoor.